Niniejszy dokument opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach Serwisu.

§ 1
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 5 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres trener@maciekorlowski.pl

§ 2
Odbiorcy danych/wykaz powierzeń

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą wszelkich formularzy dostępnych w Serwisie.
 2. Przekazanie danych osobowych Użytkownika Administratorowi jest dobrowolne.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego są przetwarzane w celu wymiany korespondencji między Administratorem, a Użytkownikiem.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, czyli podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych. Podmioty te gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa oraz poufność danych zapisywanych w ich bazach. Są to:

  • Netlify, Inc (2325 3rd Street, Suite 215, San Francisco, 94107 CA) – w celu przesyłania danych z formularza na stronie
  • Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308/USA – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newsletteru oraz przechowywania danych osobowych (imion oraz adresów e-mail) uzyskanych dobrowolnie, w wyniku pobrania przez ich właścicieli produktów cyfrowych ze strony https://maciekorlowski.pl

§ 3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator korzysta z plików cookies Użytkownika w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4
Inne technologie

 1. Administrator informuje Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs, technologię śledzącą działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu, w celu analizy statystyk Serwisu.

§ 5
Logi serwera

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6
Słowniczek

 1. Na potrzebny niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenia poniższych definicji:

  • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://maciekorlowski.pl
  • Administrator – firma MACIEJ ORŁOWSKI - Trener Wspinaczki Sportowej o numerze NIP 6772454721
  • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu.